REKLAMA

STARA WIEŚ: Podsumowanie rocznej działalności OSP (ZDJĘCIA)

STARA WIEŚ / PODKARPACIE. W ostatnią sobotę, 28 stycznia w Domu Strażaka w Starej Wsi odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Na walnym zebraniu sprawozdawczym podsumowano roczną działalność jednostki OSP w zakresie realizacji zadań statutowych.

W zebraniu oprócz licznie zebranych członków czynnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców, członków honorowych i spierających, przybyli liczni goście, m. in. Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa, Edward Sabik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie, bryg. Krzysztof Folta – naczelnik wydziału Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, Edward Rozenbajgier – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, Daniel Boroń – Radny Rady Miejskiej w Brzozowie, o. Stanisław Owoc – emerytowany proboszcz parafii Stara Wieś, o. Tomasz Nogaj – Kapelan Strażaków gminy Brzozów, Lucyna Szydłowska – sołtys Starej Wsi.

Obszerne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zadań statutowych oraz z prac na rzecz miejscowego środowiska złożył Stanisław Chrobak – Prezes zarządu OSP Stara Wieś. Po złożeniu sprawozdań komisji rewizyjnej powołanych komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków, zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.  Następnie zebranie przyjęło plan realizacji zadań na rok bieżący oraz plan finansowy.

jk0

W wolnych wnioskach głos zabierali zaproszeni goście, m. in. Stanisław Bober – UM Brzozów przedstawił informację z realizacji zadań finansowych w zakresie bieżącego utrzymanie jednostek OSP w 2016 roku z uwzględnieniem zadań realizowanych w jednostce OSP Stara Wieś.

Prezes Edward Rozenbajgier przedstawił sprawy w zakresie proponowanego dodatku emerytalnego dla strażaków ratowników oraz bieżących zadań jakie czekają jednostki OSP, m. in.  w zakresie dotacji MSWiA i firm ubezpieczeniowych dla jednostek OSP.

Pan Józef Rzepka Burmistrz Brzozowa podziękował strażakom jednostki OSP Stara Wieś za realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Podkreślił znaczenie strażaków OSP w systemie zapewnienie bezpieczeństwa oraz podkreślił, że jednostka OSP Stara Wieś jest wiodącą jednostką w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. na terenie gminy i powiatu brzozowskiego.

Bryg. Krzysztof Folta przedstawił sprawy udziału jednostek OSP w zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych  oraz planowane szkolenia strażaków ratowników w roku bieżącym.

Miłym akcentem był wniosek Edwarda Sabika – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie, radnych sołectwa Stara Wieś oraz Pani Lucyny Szydłowskiej –  sołtys sołectwa – o przekazaniu dotacji z diet na rzecz jednostki OSP Stara Wieś. Jest to już druga taka dotacja, poprzednia była w roku ubiegłym, która została wykorzystana na  zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Następnie przedstawiona została strona internetowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi, która w ostatnim okresie czasu została uruchomiona na serwerze Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Na zakończenie burmistrz Józef Rzepka wręczył strażakom OSP w Starej Wsi kluczyki do samochodu – busa, który do końca ub.r. służył do przewozu uczniów. Pojazd zostanie zaadaptowany na lekki samochód pożarniczy.

Źródło: gmina Brzozów

30-01-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.