REKLAMA
Strony WWW Sanok
REKLAMA

SESJA RADY MIEJSKIEJ: Radni podejmą decyzję w sprawie absolutorium dla burmistrza (RETRANSMISJA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek 24 maja o godzinie 9:00 odbędzie się LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. W porządku obrad głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego gminy Brzozów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla burmistrza za wykonanie zeszłorocznego budżetu.


1

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 24 maja 2018

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Brzozów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
  b) Udzielenia absolutorium burmistrzowi Brzozowa za 2017 rok.
  c) Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzozów w drodze przetargu (dz. nr 5438/1 P-ca).
  d) Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzozów w drodze przetargu (dz. nr 5439/1 P-ca).
  e) Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brzozów na 2018 rok.
  f) Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Brzozów.
 8. Zapytania i interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie.

źródło: serwis internetowy gminy Brzozów / autor: DK

22-05-2018


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Komentarze niezarejestrowanych czytelników:

Ci radni bezradni2018-05-24 13:21:00
0 0
Ci radni- bezradni tylko udają , że "sprawdzają" burmistrza . Jeżeli radny-bezradny ma zatrudnioną chociaż jedną osobę ze swojej rodziny i startował do wyborów z listy burmistrza , to już jest ubezwłasnowolniony , bo jest od burmistrza zależny i nie będzie działał na rzecz dobra wspólnego , tylko będzie uprawiał prywatę i głosował wg wytycznych.
jako2018-05-26 15:53:39
0 0
UCHWAŁA NR XVIII/311/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim na podstawie dokumentów przesłanych przez Gminę Brzozów, że w GMINIE BRZOZÓW, na terenie górskim znajduje się tylko PRZYSIETNICA. Tym samym mieszkańcy Przysietnicy płacą MNIEJSZY podatek. -- Art. 13b. Obniżenie podatku rolnego na terenach podgórskich i górskich. Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30 % dla gruntów klas I, II, IIIa, III i IIIb, a o 60 % dla gruntów klas IVa, IV i IVb. --