REKLAMA
Strony WWW Sanok

SESJA RADY GMINY DOMARADZ: debata będzie dotyczyć wieloletniej prognozy finansowej

GMINA DOMARADZ / PODKARPACIE. 20 grudnia (środa) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali nr 3 odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy. Publikujemy porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy.
 9. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2018r.
 • Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy i opinii Komisji Budżetu oraz wniosków radnych,
 • Odczytanie opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej,
 • Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiska Wójta do opinii Komisji stałych Rady Gminy.
 • Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
 • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 • Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz
 • Dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
 • Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Domaradz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 • Planu pracy Rady Gminy Domaradz na 2018r.
 • Przyjęcia planów pracy na 2018r. Stałych Komisji Rady Gminy Domaradz
 • Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 5. Zamknięcie sesji.

ŹRÓDŁO: UG Domaradz

07-12-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.