REKLAMA

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Brzozowskiego

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Kozik zawiadamia, że XXXI Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego odbędzie się w czwartek 22 czerwca 2017 r. o godzinie 12:00 w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51. Przedstawiamy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
7. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2016,
b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok,
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025,
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2017 roku.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

sesja brzozow

foto. archiwum Brzozow24.pl

Źródło: Powiat Brzozowski

21-06-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.