REKLAMA

Pilna informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Do 31 stycznia  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie przyjmuje wnioski o świadczenie pomocy w codziennych obowiązkach domowych dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, w wymiarze 10 godzin tygodniowo (z wykluczeniem opieki nad osobą  z niepełnosprawnością).


W świetle obowiązujących przepisów pomoc przysługuje osobom opiekującym się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Do świadczenia pomocy skierowane zostaną osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33. Telefon 13 43 410 54.

źródło: Serwis internetowy Gminy Brzozów / autor: DK

wheelchair-1629490_1920

foto: pixabay.com

24-01-2018


Tymczasowe wyłączenie możliwości dodawania komentarzy w związku z obowiązującą ciszą wyborczą.