REKLAMA
Strony WWW Sanok

Placówki oświatowe

Nazwa placówki Dyrektor Adres Telefon E-mail
Przedszkola samorządowe
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Bł. s. Celestyny Faron w Brzozowie Anna Lasko 36-200 Brzozów, ul. A. Krajowej 5 (013) 4341254
Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie Małgorzata
Żółkiewicz
36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 11 (013) 4341917
Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Monika Szczepek 36-207 Grabownica 465 (013) 4395121 psgrabownica@wp.pl
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Humniskach Danuta Kędra 36-206 Humniska (013) 4346323
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Humniskach Barbara Piotrowska 36-206 Humniska (013) 4341255
Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi Maria Owoc 36-200 Brzozów
Stara Wieś 781
(013) 4342521
Zespoły Szkól
Zespół Szkół w Górkach
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
z oddziałem przedszkolnym
Gimnazjum im. Wincentego Witosa
p.o. Aleksandra Lubecka 36-200 Brzozów, Górki 78 (013) 4345614 zespolszkolgorki@poczta.onet.pl
Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
z oddziałem przedszkolnym
Gimnazjum
Bogusław Stodolak 36-207 Grabownica Starzeńska 584 (013) 4395012 gim_grab@poczta.onet.pl
Zespół Szkół w Humniskach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi
Gimnazjum Nr 1
Lucjan Czech 36-206 Humniska 264 (013) 4346322 sphumniska@poczta.fm
Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej
Gimnazjum Nr 1
Wiesław Pałka 36-200 Brzozów, Przysietnica 540 (013) 43 490 13 przysietnica_szkola@o2.pl
Zespół Szkół Nr 2
w Przysietnicy
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Macieja Rataja
z oddziałem przedszkolnym
Gimnazjum Nr 2
im. Księdza Pawła Komborskiego
Jadwiga Ścibor 36-200 Brzozów, Przysietnica 514 (013) 43 494 10
Zespół Szkół w Starej Wsi
Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa
Gimnazjum im. Stafana Weidla
Stanisław Chrobak 36-200 Brzozów, Stara Wieś 790 (013) 4342525 szkolastarawies@interia.pl
Zespół Szkół Nr 2
w   Humniskach
Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
z oddziałem przedszkolnym

Gimnazjum Nr 2
     Małgorzata

Woźniak
36-206 Humniska
877
(013)
43-417-87
sp2humniska@interia.pl
Zespół Szkół w
Turzym Polu
Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki
z oddziałem przedszkolnym
Gimnazjum
Bożena Anyszewska 36-200
Brzozów
Turze Pole
152
(013)
43-413-91
spturze@poczta.onet.pl
Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Szafera w Brzozowie
z oddziałem przedszkolnym
Barbara Golonka 36-200 Brzozów, ul. Parkowa 5 (013) 4341937 spbrzozow@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa w Zmiennicy
z oddziałem przedszkolnym
Gabriel Konieczny 36-200 Brzozów, Zmiennica 29 (013) 4393030 spzmiennica@poczta.onet.pl
Gimnazja
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie Mariola Pilszak 36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 29 (013) 4341781 gimbrzozow1@poczta.onet.pl
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie ul. Prof. W.Pańki 2, tel. 0134341774
  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie ul. Prof. W.Pańki 1, tel. 0134341782
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie ul. Słoneczna 6, tel. 0134341851
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Brzozowie ul. Tysiąclecia 27, tel. 0134341776
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2, tel. 0134341053
  • Przedszkole Niepubliczne Matki Bożej Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi, tel: (013) 43-411-13 wew. 345
  • Przedszkole Niepubliczne Sługi Bożej Siostry Leonii Nastał Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi, tel. (013)43-411-46