REKLAMA

SESJA RADY W BRZOZOWIE: Sprzedaż nieruchomości i ochrona środowiska. Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza (RETRANSMISJA)

|

SESJA RADY W BRZOZOWIE: Sprzedaż nieruchomości i ochrona środowiska. Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza (RETRANSMISJA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik zwołał XXXVIII sesję zwyczajną. Radni będą obradowali 25 bm. (czwartek) od godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro).

Sesja Brzozów

RETRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Uwagi i wnioski do protokołów z  poprzednich sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa za 2016 rok

c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w  drodze przetargu (dz.nr 1678/5 Brzozów)

d)  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (dz.nr 1678/10 Brzozów)

e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (dz.nr 75/81 Brzozów)

f) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (dz.nr 4529 Przysietnica)

g) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (dz.nr 8350 Przysietnica)

h) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (dz.nr 7514 Stara Wieś)

i) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata   2016 -2019 z perspektywą na lata 2020 -2023 wraz z„Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata 2016 -2019 z perspektywą na lata 2020 -2023”

j) powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta   w Brzozowie

k) uchylenia uchwały własnej Nr XVI/159/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego Samorządowi Województwa Podkarpackiego

l) sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

ł) nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów

m) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2017 r.

7. Zapytania i interpelacje  radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

Źródło: Gmina Brzozów

25-05-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.