Budowa sieci wodociągowej w Golcowej


GMINA DOMARADZ / PODKARPACIE. Gmina Domaradz otrzymała dofinansowanie na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa” na kwotę 366 255,00 zł. Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy nastąpiło w dniu 27.09.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 W imieniu Gminy Domaradz umowę podpisali: Wójt Gminy Pan Jan Kędra przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Elżbieta Barud. W imieniu  Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Członek Zarządu Pan Lucjan Kuźnar oraz Wicemarszałek Województwa Pan Bogdan Romaniuk. 

Zadanie to ma na celu rozwój gospodarczy oraz poprawę warunków życia przez zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców miejscowości Golcowa w związku z budową sieci wodociągowej. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2018 r. W wyniku realizacji zadania wybudowana zostanie sieć wodociągowa w miejscowości Golcowa o długości 3,226 m.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 września 2017 r. podjął uchwałę Nr 340/7347/17 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 66 wnioskodawców.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Autor: Katarzyna Wójcik
ŹRÓDŁO: UG Domaradz

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.