BRZOZÓW24.PL: Rusza budowa kanalizacja Starej Wsi


BRZOZÓW / PODKARPACIE. W październiku w Narodowym Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa ws. dofinansowania projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna”. W ramach projektu realizacji doczeka się 7 zadań, których łączna wartość wynosi blisko 25 mln zł.

Projekt ten, którego liderem jest gmina Jasienica Rosielna, a partnerem gmina Brzozów otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na niebagatelną kwotę blisko 25 mln zł. Jedno z 7 działań projektowych stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi.Powstanie sieci o długości 24 km 390 m definitywnie rozwiąże sprawę kanalizacji w tej miejscowości. Sieć zostanie podpięta do oczyszczalni ścieków w Bliznem. Gmina Brzozów ponadto współfinansuje w wysokości 30 procent rozbudowę tejże oczyszczalni.

nu0

Realizację całego przedsięwzięcia zaplanowano do końca roku 2020. Szacowana wartość zadania  w Starej Wsi to ponad 10 mln 250 tys. zł, z czego 6 mln 256 tys. stanowią wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie ma wynieść powyżej 5 mln 318 tys. zł. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w Bliznem to łączna kwota 16 mln 418 tys. zł, w tym 10 mln 11 tys. Wsparcie unijne wyniesie prawie 8 mln 510 tys. zł.

Na początku 2017 roku gmina Jasienica Rosielna jako lider projektu rozpocznie proces udzielania zamówień (procedury przetargowe). Planowany termin rozpoczęcia robót w Starej Wsi to 2-3 kwartał przyszłego roku. Całe przedsięwzięcie potrwa do końca 2020 r. Oprócz budowy kanalizacji w Starej Wsi i prac w oczyszczalni ścieków w Bliznem obejmie ono m.in.: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasienica Rosielna i Wola Jasienicka,  przebudowę kanalizacji w Bliznem oraz budowę sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Jasienicy Rosielnej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

gmina Brzozów


Jeden komentarz do “BRZOZÓW24.PL: Rusza budowa kanalizacja Starej Wsi”

  1. nikt pisze:

    Jesli wierzysz w bajki to masz kolejna do wchłoniecia….

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.