REKLAMA

BRZOZÓW: W sobotę rusza remont budynku gimnazjum. Wartość robót to blisko 700 tys. zł (ZDJĘCIA)

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. W najbliższą sobotę rozpocznie się duży remont budynku brzozowskiego gimnazjum.  Modernizacja placówki będzie się odbywać do zakończenia ferii zimowych, które tego roku szkolnego trwają do 11 lutego. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 688 951. 15 złotych. 

dyrektor

Tomasz Żak, dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie

Organizacja pracy uczniów gimnazjum nie ulegnie zmianie. Z użytkowania zostanie wydzielona połowa szkoły, tzn. 3 klasy na każdym piętrze oraz część szatni i część korytarzy przy wejściu do szkoły. Budynek pionowo zostanie podzielony na 2 części płytami osb. Nauka będzie odbywała się w części, w której w danej chwili nie będzie prowadzony remont. Następnie uczniowie przeniosą się do części wyremontowanej. Z organizacji pracy każdorazowo zostanie wyłączonych 9 klas lekcyjnych. Nie wpłynie to na organizację nauki ze względu na to, iż w szkole jest 17 pomieszczeń lekcyjnych, a obecnie w budynku uczy się 8 oddziałów – informuje Tomasz Żak , dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie

Prace remontowe obejmują dostosowanie budynku do osób z niepełnosprawnością, poprzez wybudowanie szybu winowego i odnowienie sanitariatów. W całym obiekcie zostanie wymieniona stolarka drzwiowa. Ponadto nastąpi modernizacja dwóch klatek schodowych, połączona z zastąpieniem zużytych części nowymi, a także docieplenie stropu ostatniej kondygnacji. Przedmiotowy projekt przewiduje również wymianę parkietu na płytki w korytarzach.

Uczniom nie zagraża niebezpieczeństwo

Główne prace remontowe będą wykonywane na drugiej zmianie, gdy uczniów nie będzie już w szkole. Uczniowie i ekipy remontowe będą korzystać z różnych klatek schodowych, co nie powinno utrudnić procesu dydaktycznego, jak również zagrozić bezpieczeństwu uczniów. Ze względu na przewidywany remont w budynku B przy ul. Tysiąclecia zostało pozostawionych tylko 8 klas gimnazjalnych, tak aby można było sprawnie zorganizować prace remontowe. Pozostałe klasy, które mogłyby uczyć się w budynku B mają zajęcia w budynku A przy ul. Parkowej, co spowodowało, że część klas (II,III,IV) jeden dzień w tygodniu uczy się w systemie dwuzmianowym. Kończą jednak naukę najpóźniej o godz. 15.10 – dodaje Tomasz Żak , dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie

 red.

24-11-2017


Tymczasowe wyłączenie możliwości dodawania komentarzy w związku z obowiązującą ciszą wyborczą.