REKLAMA
REKLAMA

BRZOZÓW: Sesja rady miejskiej. Między innymi o dopłatach do odprowadzanych ścieków

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Daniel Boroń na dzień 31 stycznia 2019 r. (czwartek) zwołał VI zwyczajną sesję. Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Porządek sesji poniżej.

Porządek obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 31 stycznia 2019 r.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatnich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
7. dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
8. ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworca autobusowego, których właścicielem jest Gmina Brzozów
9. zmiany uchwały własnej Nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzozowie
10. zmiany uchwały własnej Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzozowie
11. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/397/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brzozowie oraz przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych w Gminie Brzozów
12. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu
13. uchylenia uchwały nr LVII/544/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2019 rok
14. przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok
15. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2019 rok (uchwała zostanie dostarczona na posiedzeniu stałych Komisji Rady)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

foto: UM Brzozów/TS

28-01-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.