REKLAMA
Strony WWW Sanok
REKLAMA

BRZOZÓW: Jednogłośne głosowania zdominowały sesję rady miejskiej (ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. W zdecydowanej większości jednogłośnymi głosowaniami kończyło się procedowanie projektów uchwał podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Zajmowano się między innymi ekwiwalentem za pracę w OSP, podstrefą ekonomiczną, Gminnym Programem Rewitalizacji czy zmianami w budżecie.

Projekty uchwał w sprawach:

 • Ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę – JEDNOGŁOŚNIE.
 • Udzielenia w 2018 r. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Brzozów – JEDNOGŁOŚNIE.
 • Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu – JEDNOGŁOŚNIE.
 • Zmiany uchwały Nr L/481/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20 marca 2018 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie podstrefy ekonomicznej SSE EuroPark Mielec w Brzozowie  w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – JEDNOGŁOŚNIE.
 • Zmiany uchwały Nr L/482/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20 marca 2018 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców poza terenem podstrefy ekonomicznej SSE EuroPark Mielec w Brzozowie  w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – JEDNOGŁOŚNIE.
 • Uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Brzozów – JEDNOGŁOŚNIE.
 • Uchylenia uchwał własnych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016-2026 – JEDNOGŁOŚNIE.
 • Przyjęcia lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023 – JEDNOGŁOŚNIE.
 • Rozpatrzenia skargi na działalność  Burmistrza Brzozowa – 16 ZA, 0 PRZECIW, 1 WSTRZYMUJĄCY.
 • Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2018 r. (projekt uchwały doręczony w dniu  sesji) – JEDNOGŁOŚNIE.
27-04-2018


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.