BRZOZÓW: Blisko 1200 osób zaktywizowanych zawodowo. ,,Najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów budowlanych”


BRZOZÓW / PODKARPACIE. Z aktualnych danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie wynika, że na chwilę obecną 4 609 osób jest zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym 769 osób popiera zasiłek. Według. badań Głównego Urzędu Statystycznego na koniec września 2017 r. stopa bezrobocia w powiecie brzozowskim wyniosła 16,3%. Zestawiając wskaźnik z rokiem ubiegłym, bezrobocie zmalało o 2,1 %. 


Struktura bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu brzozowskiego:

– Miasto i Gmina Brzozów – 1.843 osoby bezrobotne
– Gmina Domaradz – 469 osób bezrobotnych
– Gmina Dydnia – 632 osoby bezrobotne
– Gmina Haczów – 529 osób bezrobotnych
– Gmina Jasienica Rosielna – 569 osób bezrobotnych
– Gmin a Nozdrzec – 567 osób bezrobotnych

Józef Kołodziej

Józef Kołodziej, dyrektor PUP w Brzozowie

Z uwagi na słabo rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą, przedsiębiorcy i pracodawcy prowadzący działalności na terenie Powiatu Brzozowskiego nie są w stanie stworzyć tylu miejsc pracy, które zapewniłyby pracę osobom bezrobotnym. W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie dysponował (stan na koniec października) 1.200 ofertami pracy, które w ponad 80% procentach powiązane były z powstaniem nowych miejsc pracy przy pomocy środków Funduszu Pracy, czyli były wspierane finansowo przez urząd pracy. Wśród ofert subsydiowanych (bez wsparcia środkami Funduszu Pracy) najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów budowlanych i zawodów w branży handlowej – informuje Józef Kołodziej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

Walka z bezrobociem w powiecie

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie rokrocznie realizuje programy mające na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W roku bieżącym jednostka dysponuje środkami w wysokości 16.225.200 zł. Ta kwota została przeznaczona na zaktywizowanie około 1 190 osób, co stanowi 1/4 zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie brzozowskim.

– W roku 2017 r. zadania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie finansuje z trzech źródeł. Dysponujemy środkami Funduszu Pracy przyznawanymi corocznie algorytmem. Ponadto w roku bieżącym rozpoczęła się realizacja dwóch projektów unijnych, które realizowane będą w latach 2017-2018. PUP  w Brzozowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój uzyskał dofinansowanie w wysokości 5.121.427 zł., z czego 4.314.684 zł. przypada do wydatkowania w roku 2017 r. W roku bieżącym kontynuowany był również projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2016 r. Środki jakie zostały przyznane na jego realizację w roku 2017 r. wyniosły 529.983 zł. Wyżej wymienione projekty przeznaczone były na aktywizację 433 osób bezrobotnych do 30 roku życia, oraz 124 osób pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia -dodaje Józef Kołodziej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych

Osoby biorące udział w projektach mogły skorzystać z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Ponadto miały okazję podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w oparciu o szkolenia oraz  nabyć praktyczne umiejętności wykonywania zawodu.

– Pracodawcy i przedsiębiorcy mogli skorzystać z dofinansowania do nowo utworzonego stanowiska pracy – na zakup wyposażenia, sprzętu lub maszyn bądź refundacji części wynagrodzenia zatrudnionej osoby. Natomiast te osoby bezrobotne, które pragnęły zostać własnym szefem miały możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w roku bieżącym dwukrotnie pozyskiwał środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych z rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymując dofinansowanie w wysokości 1.185.000 zł. przeznaczone na aktywizację osób zamieszkałych na terenach wiejskich oraz w regionach wysokiego bezrobocia. Dodatkowe środki przeznaczone zostały na organizację staży, robót publicznych, doposażenia stanowisk pracy oraz bony na zasiedlenie cieszące się coraz większą popularnością. Dodatkowo w ramach programu „100 tysięcy miejsc pracy dla młodych”, który realizowany jest w latach 2016-2018 PUP dysponuje w roku 2017 kwotą 3.711.000 zł – informuje Józef Kołodziej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

 red.


Komentarzy: 22 do “BRZOZÓW: Blisko 1200 osób zaktywizowanych zawodowo. ,,Najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów budowlanych””

 1. mieszkaniec pisze:

  Panie Dyrektorze sprawdz ludzie otrzymują na założenie działalności, a pracuja na etatach np. w Gran-Pik , czy jest to zgodne. dlaczego urzednicy nie sprawdzaja

 2. zaktywizowani ? co to znaczy ? pisze:

  Co znaczy zaktywizowani ? czy to są osoby które zostały zatrudnione na umowę o pracę na czas NIEOKREŚLONY ? chyba że się mylimy ? może ktoś wyjaśni w jakich to firmach na terenie powiatu brzozowskiego „blisko” 1200 osób otrzymało umowy o pracę na czas nieokreślony ?

  BEZROBOCIE – Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2017 roku :
  https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnej-stopy-bezrobocia-w-kraju-oraz-na-obszarze-powiatow-stan-na-dzien-30-czerwca-2017-roku,284,4.html

  wg GUS na 25 powiatów w województwie podkarpackim – powiat brzozowski zajmuje 24 miejsce pod względem ogromnego bezrobocia (gorszy od brzozowskiego jest tylko powiat niżański) – może ktoś z brzozowskiego PUP-u wyjaśni nam, dlaczego tak się dzieje ? skoro aż tyle osób się zaktywizowało ?

 3. demokrata pisze:

  Faktycznie jesteśmy na szarym końcu, a Krosno tak blisko i ma tylko 4% i Sanok 7,4. Czy kiedyś to sie zmieni? Jakie są przyczyny?

 4. ja pisze:

  Ludzie siedzą za granicą a druga „połówka” jest tutaj i nie może znaleśc pracy

 5. Antypalestyńczyk pisze:

  Powiatowy Urząd Pracy do likwidacji. Siedzą tam i pierdzą w stołki patrząc na siebie. Nie ma bezrobocia!!!!!!!!!!

 6. Kwalifikowany pisze:

  To statystyka. Wypowiem się na temat ochrony fizycznej, znam temat ponieważ pracuję w tym zawodzie.
  Chcąc być wykwalifikowanym trzeba skończyć kurs 245 godzin.
  Najlepiej być bezrobotnym, wtedy można uczestniczyć w projekcie, który finansuje UP.
  Finansuje również badania, oraz egzamin pozwolenia na broń.
  Po zakończeniu i uzyskaniu wpisu, zaczynamy szukań pracy. Czy UP nam w tym pomaga? Nie, ponieważ to firmy poszukują pracowników. Dlaczego poszukują i maja braki kadrowe? Ponieważ płacą tyle ile muszą, czyli minimalną wymuszoną przez rząd.
  Więc chcąc zarabiać więcej, podpisujemy następne umowy, np. na ochronę dyskotek.
  Teraz do sedna sprawy: UP jest w tym opisanym przypadku potrzebny do sfinansowania kursu i pochodnych.
  Nie szuka miejsc pracy, nie ma takiej potrzeby, sami kandydaci na pracowników znajdują miejsca pracy.
  Kiedyś zarejestrowany bezrobotny gdy znalazł pracę, dostawał dodatek przez pół roku. UP odnotowywał, że znalazł pracownikowi miejsce pracy, czyli poprawił swoją statystyczną skuteczność.
  Inny temat:
  UP daje pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ktoś bierze pieniądze, kupuje sprzęt, wynajmuje lokal, to są jego koszty.
  Po roku plajtuje i co? I nic, sprzęt sprzedaje i znów jest bezrobotnym.
  Czy to jest aktywizacja?
  Ile osób założyło działalność, np. jako mechanicy samochodowi? Po zakończeniu działalności są bezrobotnymi, a dalej prowadzą zakłady? Przykłady można mnożyć.
  Podsumowując: twierdzę że UP dzisiaj nie są do niczego potrzebne. Ich rolę mogłyby przejąć urzędy, gdzie można byłoby prowadzić ewidencję, oraz ewentualne „rozdawnictwo” pieniędzy, np. na rozpoczęcie działalności. Tak, rozdawnictwo. Nikt, jak już ktoś pisał, nikt z UP nie kontroluje, co tak naprawdę dzieje się po zakończeniu tej działalności.To nie są pieniądze UP, to są pieniądze podatników, UP nie jest jednostką produkcyjną. Dofinansowanie to nawet 40 tysięcy. Ile osób bierze pieniądze w Brzozowie, a działalność ma np. w Warszawie, Krakowie? Czy to nie fikcja? Na koniec: ile pieniędzy kosztują UP?

 7. mieszkaniec pisze:

  Instytucja charetatywna dla pracowników PUP – masz rację siedzą i nic nie robią , a nadzór nad nimi ma starostwo , które tez nic nie robi- gdzie słynny Henio z demokracji.

 8. "brzozowianka" pisze:

  Komentarz zostawię dla siebie bo ie nadaje się do publikacji.

 9. Pytanie: pisze:

  Czy Rada Społeczna Szpitala w Brzozowie działa? Jeśli tak, to czemu szpital ma takie długi? Czytałem że 60 milionów, ale mogę się mylić (obym się mylił).

  Rada Społeczna Szpitala, zwana dalej Radą, jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Szpitala.
  Rada Powiatu w Brzozowie uchwała nr X/53/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku powoła Radę Społeczną Szpitala w następującym składzie:

  Janusz Draguła – przewodniczący
  Grzegorz Florek – przedstawiciel Wojewody
  Adam Stec
  Stanisław Drabek
  Henryk Kozik
  Ewa Tabisz
  Mieczysław Barć
  Urszula Brzuszek
  Adam Jajko
  Marta Częczek
  Wiesław Marchel
  Piotr Wrona

  Rada Społeczna Szpitala (…) jest organem (…) doradczym Dyrektora Szpitala.

  Jeśli to prawda o długu Szpitala, to czy Rada doradza dobrze?
  A gdzie nadzór Powiatu?

 10. ile osób pracuje w PUP ? pisze:

  Wie ktoś może ile osób pracuje w brzozowskim urzędzie pracy ? i ile kosztuje miesięczne utrzymanie tego urzędu ?

 11. Anonim pisze:

  Dawniej to z Urzędu Pracy przyjeżdzali do danej miejscowości jak były podpisy,a teraz w modzie picie kawy i plotkowanie.Zlikwidować Urząd Pracy,a takie podpisy można w Urzędzie Gminy załatwiać.I nie trzy osoby do tego tylko jedna wystarczy.Szukać oszczędności.

 12. mieszkaniec pisze:

  W Brzozowie nikt już niw działa a władze powiatu na czele z Henrykiem powinni póśc na emeryturę i skończyc z swoją polityką i również wysłać na emerutury osoby z szpitala., bo nic sie nie dzieje a pan z PUP na zasiłek.

 13. mieszkaniec pisze:

  W brzozowskim Urzędzie Pracy pracuje ponad 50 osób i Dyrektor na poddaszu

 14. Do mieszkańca pisze:

  Czemu taka nienawiść przez ciebie przemawia, rozpisujesz się pod każdym artykułem krytykując wszystkich i wszystko, zazdrość dupę ściska?! Nikt ci nie broni, działaj daj się poznać co potrafisz panie najmądrzejszy.

 15. Do Pytania pisze:

  Widać że jeden osobnik nie ma co robić i rozpisuje się na wszelkie możliwe sposoby, pracodawca wie że w pracy to robisz? Mam nadzieję że masz zawór bezpieczeństwa bo wybuchniesz i nie będzie co ratować w tym szpitalu.

  • Odpowiedź dla pytającego o pytanie ;) pisze:

   „Rada Powiatu Brzozowskiego podjęła uchwały w sprawie zabezpieczenia dlań kredytów na kwotę 12 i 6 mln zł”
   Źródło: Super Nowości 16.03.2017 .

   Długi szpitali. Zestawienie zadłużenia szpitali samorządowych
   Nazwa spzoz: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM.KS.B.MARKIEWICZA
   miasto: Brzozów
   Zobowiązania ogółem [w zł]: 51 164 847
   – w tym zobowiązania wymagalne [w zł] : 18 321 009
   Źródło: Forum finansów 31.05.2017

   „Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie ma zadłużenie na poziomie 51,1 mln zł, a 18,3 mln zł to zobowiązania …”
   Źródło: esanok.pl/ 6.06. 2017

   Może coś merytorycznie?
   A pracodawca wie co robię. Jestem na urlopie, udzielonym przez pracodawcę.

 16. Ksawery pisze:

  W PUP w Brzozowie dzieje się zle.Czy Rada Powiatu nie widzi tego?Pora na zmiany personalne w tej instytucji.

 17. aż 50 osób w PUP w Brzozowie ? pisze:

  AŻ 50 osób jest zatrudnionych w urzędzie pracy w Brzozowie ? niemożliwe ?

 18. Tomasz pisze:

  W Brzozowie bezrobocie wynosi „zaledwie” 16,3 % tylko dlatego , że banda darmozjadów okupuje PUP , UG ,czy inne urzędy. Większość z nich bardzo się męczy układaniem pasjansów z wdzięczności swoim chlebodawcom za „stypendium” w postaci wypłaty każdego miesiąca.Bajanie o projektach , które zmniejszą bezrobocie dzięki staraniom urzędników PUP można między bajki włożyć. Większość z tych , którzy wzięli jakiekolwiek dofinansowanie działalność rozwiązało , śmiejąc się , że udało się zdobyć darmowe pieniądze.Brzozów stał się samotną wyspą w skali kraju jako ewenement , gdzie bezrobocie należy do najwyższych dzięki ludziom nieudolnym , nie mającym pomysłu jak sytuację poprawić , ale mającym ambicje sprawowania władzy dla samej władzy i możliwości rozdawnictwa swoim nikomu niepotrzebnych stanowisk.

 19. mieszkaniec pisze:

  Jaki chony dyrektor daje na rozpoczęcie działalności a oni sa zatrudnieni na czarno w firmach , aby tylko dośc kasę a potem zwijaja i zostaja im auta i inne zakupione urzadzenia.
  Gdzie kontrolerzy , gdzie efekty ekonomiczne tych firm
  Czarna strefa- aby tylko upchać pieniadze i wykazać się , że spada bezrobocie

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.