REKLAMA
Strony WWW Sanok

BRZOZÓW: Blisko 1200 osób zaktywizowanych zawodowo. ,,Najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów budowlanych”

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Z aktualnych danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie wynika, że na chwilę obecną 4 609 osób jest zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym 769 osób popiera zasiłek. Według. badań Głównego Urzędu Statystycznego na koniec września 2017 r. stopa bezrobocia w powiecie brzozowskim wyniosła 16,3%. Zestawiając wskaźnik z rokiem ubiegłym, bezrobocie zmalało o 2,1 %. 


Struktura bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu brzozowskiego:

– Miasto i Gmina Brzozów – 1.843 osoby bezrobotne
– Gmina Domaradz – 469 osób bezrobotnych
– Gmina Dydnia – 632 osoby bezrobotne
– Gmina Haczów – 529 osób bezrobotnych
– Gmina Jasienica Rosielna – 569 osób bezrobotnych
– Gmin a Nozdrzec – 567 osób bezrobotnych

Józef Kołodziej

Józef Kołodziej, dyrektor PUP w Brzozowie

Z uwagi na słabo rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą, przedsiębiorcy i pracodawcy prowadzący działalności na terenie Powiatu Brzozowskiego nie są w stanie stworzyć tylu miejsc pracy, które zapewniłyby pracę osobom bezrobotnym. W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie dysponował (stan na koniec października) 1.200 ofertami pracy, które w ponad 80% procentach powiązane były z powstaniem nowych miejsc pracy przy pomocy środków Funduszu Pracy, czyli były wspierane finansowo przez urząd pracy. Wśród ofert subsydiowanych (bez wsparcia środkami Funduszu Pracy) najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów budowlanych i zawodów w branży handlowej – informuje Józef Kołodziej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

Walka z bezrobociem w powiecie

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie rokrocznie realizuje programy mające na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W roku bieżącym jednostka dysponuje środkami w wysokości 16.225.200 zł. Ta kwota została przeznaczona na zaktywizowanie około 1 190 osób, co stanowi 1/4 zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie brzozowskim.

– W roku 2017 r. zadania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie finansuje z trzech źródeł. Dysponujemy środkami Funduszu Pracy przyznawanymi corocznie algorytmem. Ponadto w roku bieżącym rozpoczęła się realizacja dwóch projektów unijnych, które realizowane będą w latach 2017-2018. PUP  w Brzozowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój uzyskał dofinansowanie w wysokości 5.121.427 zł., z czego 4.314.684 zł. przypada do wydatkowania w roku 2017 r. W roku bieżącym kontynuowany był również projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2016 r. Środki jakie zostały przyznane na jego realizację w roku 2017 r. wyniosły 529.983 zł. Wyżej wymienione projekty przeznaczone były na aktywizację 433 osób bezrobotnych do 30 roku życia, oraz 124 osób pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia -dodaje Józef Kołodziej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych

Osoby biorące udział w projektach mogły skorzystać z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Ponadto miały okazję podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w oparciu o szkolenia oraz  nabyć praktyczne umiejętności wykonywania zawodu.

– Pracodawcy i przedsiębiorcy mogli skorzystać z dofinansowania do nowo utworzonego stanowiska pracy – na zakup wyposażenia, sprzętu lub maszyn bądź refundacji części wynagrodzenia zatrudnionej osoby. Natomiast te osoby bezrobotne, które pragnęły zostać własnym szefem miały możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w roku bieżącym dwukrotnie pozyskiwał środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych z rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymując dofinansowanie w wysokości 1.185.000 zł. przeznaczone na aktywizację osób zamieszkałych na terenach wiejskich oraz w regionach wysokiego bezrobocia. Dodatkowe środki przeznaczone zostały na organizację staży, robót publicznych, doposażenia stanowisk pracy oraz bony na zasiedlenie cieszące się coraz większą popularnością. Dodatkowo w ramach programu „100 tysięcy miejsc pracy dla młodych”, który realizowany jest w latach 2016-2018 PUP dysponuje w roku 2017 kwotą 3.711.000 zł – informuje Józef Kołodziej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

 red.

20-11-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.