REKLAMA
Strony WWW Sanok
REKLAMA

BRZOZÓW: Bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach i kotłach domowych

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Brzozów, że obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach i kotłach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.

W PIECACH DOMOWYCH NIE WOLNO SPALAĆ:
 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon ,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych
W PIECACH DOMOWYCH MOŻNA  SPALAĆ poza materiałem opałowym:
 • papier, tekturę i drewno (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi),
 • odpady z gospodarki leśnej, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych.
Co grozi za spalanie odpadów?
Zgodnie z art. 155  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości od 20 zł do nawet 5000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.
Konsekwencje spalania odpadów
Palenie śmieci powoduje emisję do powietrza szkodliwych gazów i pyłów takich jak : dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór (związki rakotwórcze), a także tlenek węgla, tlenek azotu, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, uszkadzają płuca, wywołują alergie, choroby serca oraz nowotwory, a także stanowią duże zagrożenie dla kobiet w ciąży, powodując uszkodzenia płodu.
Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem.
Nie czyńmy z odpadów głównego materiału opałowego zwłaszcza w sytuacji, kiedy zgodnie z zasadami systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości mogą oddać każdą ilość odpadów komunalnych bez względu na to czy zbierane są w sposób selektywny lub zmieszany. Musimy mieć świadomość na co narażamy siebie, sąsiadów, a zwłaszcza nasze dzieci.
PAMIĘTAJ !!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI.
zakazzzzz
ŹRÓDŁO: UM Brzozów
14-11-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.