Zmiany w sposobie zamawiania kolczyków dla zwierząt


POWIAT BRZOZOWSKI. Od 7 sierpnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zasadniczo zmienia ona tok postępowania w zakresie zaopatrywania się posiadaczy zwierząt w kolczyki.

krowa-glowne– Właściciel zwierzęcia, po złożeniu wniosku o przydzielenie puli numerów dla bydła, owiec lub kóz otrzyma odpowiedź, na podstawie której sam będzie zamawiał przydzielone dla swego gospodarstwa kolczyki – tłumaczy Marek Owsiany, zastępca dyrektora ARiMR Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie. – Obecnie ponad  50 procent kolczyków jest zamawianych za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR w Brzozowie. Po wejściu nowelizacji ustawy z dniem 7 sierpnia, biuro powiatowe w Brzozowie, nie będzie już mogło przyjmować zamówień na kolczyki. Rolnik będzie musiał zamówić je sam u producenta lub u dystrybutora.

W naszym regionie funkcję taką pełni Roman Antoń ze Starej Wsi oraz inseminatorzy z Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym.

Zmiany, w praktyce mogą przynieść kilka pozytywnych zmian. – Na pewno należy do nich zaliczyć fakt, że wreszcie znikną podejrzenia o forowaniu mowsiany-zmniejszonyniektórych producentów – wymienia Marek Owsiany. – W terenie pojawią się dystrybutorzy producentów kolczyków, więc ceny kolczyków powinny być niższe. Poza tym, dystrybutorzy mogą prowadzić kompleksową obsługę rolnika, to znaczy zamówić kolczyk, zakolczykować zwierzę, pomóc wypełnić zgłoszenie, a nawet załatwić pozostałe formalności w ARiMR w imieniu rolnika za stosownym upoważnieniem, jak to wykonują już inseminatorzy MCB w Krasnym.

Im więcej kolczyków tym taniej

Informację, o tym jak można złożyć i zrealizować zamówienie, rolnik uzyska w Biurze Powiatowym ARiMR. Tam też, dostępna  jest lista dostawców, próbki produkowanych kolczyków oraz ich cenniki. Aktualnie na liście znajduje się 13 podmiotów. – Każdy posiadacz zwierząt indywidualnie po przeanalizowaniu istotnych dla siebie czynników, a mianowicie ceny i jakości kolczyków, upustów w przypadku zamawiania większej ilości sztuk wybiera dostawcę z listy – mówi dyrektor Owsiany. – Wszyscy producenci kolczyków stosują zasadę – im więcej zamawianych sztuk tym mniejsza cena jednostkowa kolczyka. W takim przypadku warto się zastanowić, czy nie składać zamówień wspólnie z sąsiadami aby obniżyć koszty.

Poza formą sprzedaży wysyłkowej rolnicy mogą zamawiać kolczyki w punktach dystrybucyjnych. Adresy punktów dystrybucyjnych producentów kolczyków znajdują się w każdym biurze powiatowym. Ponadto w terenie funkcjonują podmioty, które świadczą kompleksową usługę w zakresie znakowania i rejestracji zwierząt.

Można zgłosić reklamację

W przypadku niedotrzymania terminu dostawy kolczyków bądź, gdy kolczyki są złej jakości rolnicy będą mogli (jak do tej pory) złożyć za pośrednictwem Biura Powiatowego reklamację. W zgłoszeniu reklamacji należy ująć następujące informacje: numer lub nazwę producenta, liczbę reklamowanych kolczyków, numery kolczyków, datę wystawienia zamówienia, datę realizacji zamówienia, datę złożenia reklamacji, dane adresowe reklamującego oraz powód reklamacji.

– Generalną zasadą każdego hodowcy powinno być zamawianie kolczyków przed wycieleniami czy wykotami – mówi Marek Owsiany. – Niedopuszczalne są sytuacje, gdzie kolczyki zamawiane są po urodzeniu zwierząt. Średnio okres oczekiwania na realizację zamówienia kolczyków trwa 2 tygodnie zaś ustawowy termin zgłaszania bydła do rejestru to 7 dni. Najlepiej by było, gdyby właściciele  zwierząt znakowanych kolczykami zaopatrywali się w nie  na początku roku. Na podstawie wielkości stada podstawowego nietrudno jest przewidzieć, jaka ilość kolczyków  w danym roku będzie potrzebna.

krowa-malaKolczyki są przydzielane bezterminowo dla danego gospodarstwa i można je również w następnych latach wykorzystać, stąd też nie będzie problemu jeżeli zbyt dużo zostanie zamówionych. Ponadto, wprowadzone od 2 marca bieżącego roku, zmiany w wewnętrznych przepisach ARiMR pozwalają na wykorzystanie kolczyków w innym gospodarstwie niż to, dla którego zostały przydzielone  (w przypadku przejęcia gospodarstwa przez następcę).

Terminowość znakowania zwierząt i składania zgłoszeń rejestrujących do ARiMR to kryteria oceniane w ramach Wymogów Wzajemnej Zgodności. Dlatego też warto zadbać o to, aby kolczyki dla nowonarodzonych zwierząt znalazły się w gospodarstwie na czas, tak aby nie narażać się na potrącenia płatności ze względu na nie wywiązanie się z obowiązujących przepisów.

Autor:brzozow24.pl

LISTA DOSTAWCÓW

L.p.

DOSTAWCA KOLCZYKÓW

OFERTA OBEJMUJE KOLCZYKI DLA:

1. Nazwa Dostawcy: PPH POLNET Sp. z o.o.

Adres: ul. Obodrzycka 61; 61-249 Poznań

Tel.: (061) 657 67 00 Fax.: (061) 657 67 67

E-Mail: kolczyki@polnet.poznan.pl

Nr konta: PKO S.A O/Poznań Filia Poznań 02 1240 1747 1111 0000 1845 4042

 BYDŁo

OWCE/KOZY

OWCE/KOZY KOLCZYKI Z ELEKTRONICZNYM IDENTYFIKATOREM

ŚWINIE

CZYTNIKI

2.

Nazwa Dostawcy: ALLFLEX POLSKA Sp. z o.o.

Adres: ul. Poznańska 89; 62-020 Swarzędz Jasin

Tel.: (061) 895 20 10 Fax.: (061) 895 20 12

E-Mail: order@allflexpolska.pl

Nr konta: 04 1840 0007 2912 6650 0810 1019

 BYDŁo

OWCE/KOZY

ŚWINIE

3.

Nazwa Dostawcy: Can Agri Marzanna Rydzińska

Adres: Małopole 1B, 05-252 Dąbrówka k. Radzymina

Tel.: (022) 257-02-90, 0-607-20-26-09 Fax.: (022) 211 19 47

E-Mail: znakowanie@canagri.pl

Nr konta: 80 1750 0009 0000 0000 0220 2883

BYDŁO

OWCE/KOZY

ŚWINIE

4.

Nazwa Dostawcy: OLNET Sp. z o.o.

Adres: ul. Nowowiejska 4E, 56 – 400 Oleśnica

Tel.: (071) 398 07 90 Fax.: (071) 314 41 41

E-Mail: kolczyki@olnet.com.pl

Nr konta: BZ WBK 08 1090 2415 0000 0001 0506 0830

 BYDŁo

OWCE/KOZY

ŚWINIE

5.

Nazwa Dostawcy: BENTLEY POLSKA Sp. z o.o.

Adres: ul. Czereśniowa 98, 02- 456 Warszawa

Tel.: (022) 863 90 42 Fax.: (022) 863 90 13

E-Mail: kolczyki@bentley.pol.pl

Nr konta: 13 1050 1038 1000 0022 0258 0862

BYDŁO

OWCE/KOZY

6.

Nazwa Dostawcy: OTYLIA Systemy Identyfikacji Zwierząt Otylia Więckus

Adres: ul. Nadwiślańska 133C, 05-420 Józefów

Tel.: (022) 789 69 09 Fax.: 0 22 780 15 51, (022) 780 15 52

E-mail: otylia@otylia.info

Nr konta: 55 1160 2202 0000 0000 9143 7543

BYDŁO

OWCE/KOZY

ŚWINIE

7.

Nazwa Dostawcy: HEWIPLAST Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych Janusz Heinzel Tadeusz Więckus

Adres: ul. Wspólna 6, 09-530 Gąbin

Tel.: (024) 277 18 51 Fax.: (024) 277 18 51

E-mail: hewiplast@gmail.com

Nr konta: B S Gąbin 59 9013 0003 0001 5264 2000 0010

BYDŁO

OWCE/KOZY

ŚWINIE

8.

Nazwa Dostawcy: P.H.P.U. ARAT Aleksandra Ratajczak

Adres: Łęka Wielka 38, 63-805 Łęka Mała

Tel.: (065) 573 34 25 Fax.: (065) 572 79 89

E-Mail: kolczyk@arat.info

Nr konta: Bank Spółdzielczy – BS Poniec 51 8682 0004 0037 2194 2000 0010

BYDŁO

ŚWINIE

9.

Nazwa Dostawcy: Spółdzielnia Inwalidów „ELREMET”

Adres: ul. Prosta 35, 21-500 Biała Podlaska

Tel.: (0-83) 343 25 14 Fax.: (0-83) 343 28 73

E-Mail: marketing@elremet.pl

Nr konta: Kredyt Bank S.A. O/Biała Podlaska nr 75 1500 1331 1213 3002 6231 0000

BYDŁO

10.

Nazwa Dostawcy: PHU Cromasa Polska G. Dębowska

Adres: ul. Młynarska 20 A, 05-304 Stanisławów

Tel.: 0-603 920 724 Fax.: (0-25) 758 85 83

E-Mail: cromasapolska@interia.pl

Nr konta: 82 1050 1894 1000 0023 2536 0655

BYDŁO

11.

Nazwa Dostawcy: BAKOL Barbara Heinzel-Żmudowska

Adres: ul. Kolejowa 24, 09-520 Łąck

Tel.: 0-603 365 138; (0-24) 363 40 77 Fax.: (0-24) 261 41 58

E-Mail: info@bakol.pl

Nr konta: 90 1940 1076 3052 8202 0000 0000

BYDŁO

OWCE/KOZY

ŚWINIE

12.

Nazwa Dostawcy: OS POLSKA Sp. z o.o.

Adres: ul. Rzemieślnicza 10, 62-020 Swarzędz

Tel (0-61) 895 25 71 Fax.: (0-61) 895 25 72

E-Mail: kolczyki@ospolska.pl

Nr konta: 33 1840 0007 2911 6340 0810 1019

BYDŁO

13.

Nazwa Dostawcy: Polska Federacja Sp. z o.o.

Adres: ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa

Tel.: 0-515 189 906; Fax.: (0-22) 502 33 44

E-Mail: kolczyki@polskafederacja.pl

Nr konta: 40 1090 2851 0000 0001 0959 6393

BYDŁO
Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."